solarni-paneli-na-krovu

U nastavku teksta, potrudicemo se da Vam što detaljnije predstavimo korake od ideje za ugradnju panela do faze dobijanja prvog novog računa sa neto merenjem, iz ugla domaćinstva koje je prošlo celokupnu proceduru.

Odlučili ste se za ugradnju solarnih panela na Vaš krov, ali, kako je ovo još uvek nepoznanica u Srbiji, ne znate odakle početi i šta Vas sve čeka na tom putu.

Iako je procedura umnogome pojednostavljena, postoji par etapa koje se moraju ispuniti pre nego što ugledate svoj prvi račun za struju sa jasno iskazanom utrošenom i preuzetom električnom energijom.

Pre svega, ono najvažnije je izabrati kvalitetnu opremu, koja će trajati 30 i više godina. Savetujemo Vam da se raspitate, pročitate malo na internetu, jer mala ušteda u startu, može Vas mnogo više koštati kasnije, kako novca, tako i vremena i živaca.

 • Istražili ste malo, pročitali iskustva i izabrali ste opremu koju ćete kupiti ( tu spadaju paneli, invertor-pretvarač, konstrukcija za montažu na krov, kablovi, konektori, AC i DC ormani i dvosmerna merna grupa- kojom zamenjujete staro brojilo)
 • Sledeća faza je izbor firme za montažu. Skrećemo Vam pažnju da firma mora biti sa licencom. Naša firma sa licencom Vam nudi ugradnju po visokim standardima i kvalitetom a po pristupačnim cenama.
 • Nakon dolaska i montiranja panela i opreme, za šta je potreban jedan ili dva dana, sledi priprema dokumentacije za slanje EPS-u.
 • Dokumentacija – najdosadniji deo u celom procesu. U nastavku Vam prilažemo spisak potrebne dokumentacije, kao i ko je dužan da je obezbedi

•Potvrda o usklađenosti instalacija sa uslovima priključenja – popunjava je najčešće instalater, a potpisuju odgovorni izvođač radova, izvođač radova i vlasnik objekta

 • Pisana izjava odgovornog izvođača – popunjava i potpisuje izvođač radova- montažer
 • Jednopolna i tropolna šema- overena od strane odgovornog izvođača radova sa licencom
 • Dokumentacija- datasheet ugrađene opreme
 • Dodatak potvrdi o karakteristikama, podešenju i funkcionalnom ispitivanju zaštitnih uređaja
 • Dodatak potvrde sa podacima o invertoru
 • Merenja – obavlja ih firma sa licencom
 • EU deklaracija o usaglašenosti invertora- obezbeđuje je uvoznik/prodavac
 • Izjava o usaglašenosti proizvoda- potpisuje i overava generalni uvoznik
 • Sertifikat invertora- dobija se prilikom kupovine
 • Tehnički podaci – datasheet invertora, obezbeđuje prodavac, može se naći i na internetu
 • Tehnički podaci – datasheet solarnih panela, obezbeđuje prodavac, može se naći i na internetu
 • Licenca ovlašćenog izvođača
 • Dokumentacija- datasheet ugrađene opreme

Iako smo pobrojali dosta dokumenata, sve njih Vam pribavlja odgovorni izvođač i izvođač radova i ovo je proces koji ne treje dugo.

Nakon toga, svu dokumentaciju šaljete elektronski na adresu

 • Za distributivno područje Beograd: kp.prikljucenje.bg@ods.rs
 • Za distributivno područje Kragujevac: kp.prikljucenje.kg@ods.rs
 • Za distributivno područje Kraljevo: kp.prikljucenje.kv@ods.rs
 • Za distributivno područje Novi Sad: kp.prikljucenje.ns@ods.rs
 • Za distributivno područje Niš: kp.prikljucenje.nis@ods.rs

Zatim, isto elektronskim putem sa istom dokumentacijom podnosi popunjen zahtev, uz koji prilažete i plaćenu uplatnicu za taksu za troškove demontaže, pregleda i kontrole na e-mail

 • Za distributivno područje Beograd: kp.zahtev.bg@ods.rs
 • Za distributivno područje Kragujevac: kp.zahtev.kg@ods.rs
 • Za distributivno područje Kraljevo: kp.zahtev.kv@ods.rs
 • Za distributivno područje Novi Sad: kp.zahtev.ns@ods.rs
 • Za distributivno područje Niš: kp.zahtev.nis@ods.rs
 • U roku od par dana, iz Elektrodistribucije izlaze na teren i menjaju Vaše brojilo dvosmernom mernom grupom.
 • Nakon ovoga sledi popunjavanje zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem uz koji se prilaže i prilog zahteva Obaveštenje o prilagođenju mernog mesta, koje izdaje operator distributivnog sistema Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd,

Koji se šalju na kp@eps.rs čime je cela procedura završena I nakon potpisivanja ugovora je samo potrebno sačekati sledeći račun za struju.

Iako Vam sve navedeno možda deluje komplikovano, ukoliko se izabere pouzdana firma za saradnju I izvođenje radova, sa iskustvom I referencama, ceo ovaj proces se završava bez Vašeg preteranog angažovanja.

Ukoliko I dalje nakon čitanja ovog teksta imate nejasnoće I niste sigurni koji sistem, koje snage, kao ni koju opremu I firmu za montažu izabrati, stojimo Vam na raspolaganju.

Kako bi Vam pomogli da  pravilno izračunate potrebnu snagu elektrane koja Vam je potrebna, koja je potrebna površina krova za istu kao I kolika Vam je proizvodnja električne energije potrebna kreirali smo Kalkulator koji Vam može pomoći pri izračunavanju okvirne cene.